Tidningen ingår i ditt medlemskap

Tidningen Golfa! är en medlemstidning för dig som är har ett aktivt medlemskap i en golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF). Den ingår i den avgift som din golfklubb betalar till SGF. Om du inte är medlem i en golfklubb kan du inte prenumerera på Golfa! då den är knuten till ditt medlemskap.

Ett nummer per hushåll

Tidningen kommer att ges ut enligt samma princip som Svensk Golf, alltså ett nummer per hushåll. Din golfklubb kan i Golfens IT-system bestämma vem i familjen tidningen ska vara adresserad till om ni är flera som spelar golf. Kontakta klubben om du vill ändra detta.

Svensk Golf från maj 2020

När Golfa! ersätter tidningen Svensk Golf som medlemstidning har du fortfarande möjlighet att prenumerera på Svensk Golf. Mer om hur du kan prenumerera till specialpris via din hemmaklubb och samtidigt stötta klubbens juniorverksamhet hittar du här.